Lokotxaren-bila 4

Oso ongi!Erantzun zuzena!

Saiatu hurrengo galdera erantzuten.

Hau da laugarren galdera:

4.- Euskal Herrian, zein herritan hasi ziren ArtzinTxakur Lehiaketak antolatzen?