Erantzun zuzena

Oso ongi!Erantzun zuzena!

Saiatu hurrengo asmakizunarekin.